تأمین مالی پروژه‌ها

بانک سامان در راستای اهداف استراتژیک خود برای کمک به تأمین مالی بخشی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری جهت «طرح‌های ایجادی» یا طرح‌های توسعه‌ای (بازسازی و نوسازی)، منابع مالی و ساختارهای منابع مالی ترکیبی خود را با شرایط لازم به‌صورت ارزی و ریالی و در قالب یکی از عقود اسلامی اعطاء می‌کند. این منابع برای استفاده در طرح‌های اولویت‌دار کشور در راستای اقتصاد مقاومتی و در چارچوب سیاست‌ها و مقررات بانک مرکزی ج .ا.ا. اعطا می‌شود

تسهیلات به چه طرح‌هایی اعطاء می‌شود؟

 • تسهیلات مالی به طرح‌هایی اعطاء می‌شود که شما به عنوان متقاضی گزارش توجیه (فنی، مالی و اقتصادی، زیست‌محیطی /اجتماعی) لازم را داشته باشید و همچنین مجوزهای قانونی لازم از سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرای پروژه یا طرح را ارائه کنید.
 • در گزارش F.S گزارش توجیه (فنی، مالی و اقتصادی، زیست‌محیطی /اجتماعی) ساختار تأمین مالی کاملاً شفاف باشد.
 •  در صورت تأمین مالی ترکیبی از خارج از منابع مالی کشور باید اسناد خود را به‌صورت انگلیسی نیز در اختیار بانک قرار دهید.
 • بانک به‌طورمعمول حداکثر 7٠درصد سرمایه‌گذاری طرح را از ساختارهای منابع مالی خود و یا ساختارهای ترکیبی به‌صورت «تسهیلات پروژه» تأمین مالی می‌کند. ضمناً ٣٠ درصد سرمایه‌گذاری کل طرح (شامل سرمایه‌گذاری ثابت و سرمایه در گردش) می‌بایست از طرف شما به‌صورت سرمایه پرداخت‌شده شرکت تأمین شود.
 • شما موظفید مشاوران تهیه و تدوین طرح توجیهی خود را از مشاوران منتخب بانک سامان استفاده کنید.

در غیر این صورت می‌بایست از:

 1.  دستورالعمل مديريت تدارکات برای خرید خدمات - کالا – پیمانکار
 2.  دستورالعمل انتخاب و به‌کارگیری مشاوران

تحت وام یا استفاده از ساختارهای تأمین مالی بانک سامان پیروی کند.

 • همچنین در صورت تصویب طرح در بانک، متقاضی موظف است در مرحله اجرای طرح به استناد قرارداد وام موارد زیر را رعایت کند:
 1. دستورالعمل مديريت تدارکات تحت وام یا استفاده از منابع تسهیلاتی بانک سامان برای خرید خدمات - کالا – پیمانکار
 2.  دستورالعمل انتخاب و به‌کارگیری مشاوران تحت وام یا استفاده از ساختارهای تأمین مالی بانک سامان
 3.  داشتن «شرکت مشاوره خدمات مدیریت طرح» با رعایت ترکیب متخصصان
 4.  رعایت شرح خدمات برای مدیریت طرح، نظارت و گزارش‌دهی طرح‌ها با شرح خدمات استاندارد و مورد تائید بانک سامان
 • دوران بازپرداخت تسهیلات به‌طورمعمول حداکثر ٥ تا 8 سال در نظر گرفته می‌شود. تغییر این دوران از اختیارات بانک بوده که متناسب با وضعیت طرح‌ها است.
 • شما هنگام ارائه درخواست تسهیلات، اقدام به افتتاح حساب‌جاری قرض‌الحسنه می‌کنید.

برای دریافت تسهیلات چه فرایندی را باید طی کنیم؟

١- پیش‌پذیرش: در این مرحله می‌توانید به هریک از شعب بانک مراجعه و درخواست خود را ارائه کنید. درصورتی‌که طرح منطبق با ضوابط بانک باشد، بانک موافقت خود را با گزارش توجیهی اعلام می‌کند.

٢-  تدوین گزارش توجیهی طرح: با رعایت ضوابط اعلام‌شده ازطریق شرکت‌های مهندس مشاور منتخب بانک اقدام به تهیه گزارش توجیهی می‌کند.

٣-  پذیرش: در این مرحله گزارش توجیهی طرح همراه با مدارک موردنیاز به شعبه تحویل داده می‌شود.

٤- ارزیابی و تصویب: گزارش توجیهی توسط دستگاه اجرایی طرح / بانک موردبررسی قرارگرفته و در صورت تائید گزارش توجیهی طرح، پرداخت تسهیلات توسط مراجع ذی‌صلاح مورد تائید قرار می‌گیرد.

٥- عقد قرارداد: پس از تحویل طرح توجیهی به همراه ضمایم مربوطه (اسناد پشتیبانی طرح) مطابق ضوابط اعلام‌شده بانک و ارائه وثایق موردنیاز، قرارداد اعطای تسهیلات منعقد می‌شود.

٦- پرداخت: گزارش پیشرفت طرح شامل (گزارش پیشرفت فیزیکی/فنی، مالی، تدارکاتی و قراردادها) به استناد قرارداد وام و برنامه تدارکات منضم به آن در مقاطع تعیین‌شده توسط «شرکت مشاور خدمات مدیریت طرح»  تهیه و به بانک ارائه می‌شود. پس از تائید گزارش پیشرفت توسط اداره مدیریت طرح و تأمین مالی پروژه‌های بانک، متناسب با پیشرفت طرح، پرداخت انجام می‌شود.

برای دریافت تسهیلات چه مدارکی مورد نیاز است؟

برای دریافت تسهیلات مدارک زیر مورد نیاز است:

١. تصویر اساسنامه مصدق ثبت شرکت‌های متقاضی (اشخاص حقوقی)- در زمان افتتاح حساب‌جاری

٢. تصویر آگهی تأسیس، متضمن شماره ثبت شرکت (اشخاص حقوقی) در زمان افتتاح حساب‌جاری

٣. روزنامه رسمی آگهی آخرین اقامتگاه قانونی شرکت (اشخاص حقوقی) در زمان افتتاح حساب‌جاری

٤. آگهی آخرین اعضای هیئت‌مدیره اعم از حقیقی و حقوقی و صاحبان امضاء مجاز (اشخاص حقوقی) در زمان افتتاح حساب‌جاری

٥. گواهی مالیاتی موضوع ماده ١٨٦ قانون مالیات‌های مستقیم (درصورتی‌که لزوم)-در زمان تصویب

٦. صورت‌جلسه هیئت‌مدیره شرکت مبنی بر موافقت با اخذ تسهیلات از بانک- در زمان پذیرش

٧. کپی تمامی اسناد مالکیت محل اجرای طرح و یا وثیقه خارج از طرح و در صورت امکان تضمینات- در زمان پذیرش

٨. کپی اسناد وثایق و تضمینات - در زمان عقد قرارداد

٩. گزارش اداره مدیریت طرح و تأمین مالی پروژه‌های بانک -در زمان عقد قرارداد

١٠. کپی کامل شناسنامه (یا روزنامه رسمی ) اعضاء هیئت‌مدیره و سهامداران - در زمان پذیرش

١١. مجوزهای لازم جهت منابع معرفی‌شده مطابق قرارداد عاملیت در صورت نیاز -در زمان پذیرش

١٢. آخرین گزارش بازرس قانونی و حسابرسی شرکت توسط مؤسسات حسابرسی مورد تائید جامعه حسابداران رسمی و قرارداد سال آتی با حسابرس برحسب مورد (برای شرکت‌های جدیدالتأسیس درصورتی‌که سال مالی آن‌ها سررسید شده باشد ارائه ترازنامه و درصورتی‌که سال مالی سررسید نشده باشد تراز آزمایشی (درصورتی‌که لزوم)-در زمان پذیرش

١٣. تصویر پروانه بهره‌برداری و یا هرگونه مجوز فعالیت از مراجع ذی‌صلاح -در زمان پذیرش

١٤. قرارداد تهیه گزارش توجیهی -در زمان پذیرش

١٥. تنظیم برنامه تدارکات و برنامه پرداخت آن به استناد طرح توجیهی توسط متقاضی وام با هماهنگی متخصصان مدیریت طرح و تأمین مالی پروژه‌های بانک، برای پیوست به قرارداد تأمین مالی طرح.

نزدیکترین شعب بانک سامان را روی نقشه بیابید
بانک سامان

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بانک سامان است. © 1398