گزارش عمومی شفافیت مالی 1393

رمزینه، اپلیکیشن دریافت رمز دوم پویا
بستن

گزارش های مالی

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
صورت‌ها و نسبت‌های مالی
دوره منتهی به اسفند 1393
کفایت سرمایه
دوره منتهی به اسفند 1393

مدیریت ریسک

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
ريسک
 اسفند 1393

حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
ساختار هیئت‌مدیره
اسفند 1393
ساختار هیئت‌عامل و سایر مدیران ارشد
اسفند 1393
گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی
اسفند 1393

رویداد های مهم

ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
ردیف
نام گزارش
دوره گزارش
دانلود
تغییر در سرمایه ثبتی
اسفند 1393
ساختار مالکیت
اسفند 1393

اطلاعات این صفحه درحال به‌روزرسانی است.

نزدیکترین شعب بانک سامان را روی نقشه بیابید

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بانک سامان است. © 1398