انتقال وجه

شما با افتتاح یک سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یا حساب قابل برداشت در بانک سامان می‌توانید از حساب خود به حساب‌های سامان و حساب نزد سایر بانک‌ها انتقال وجه انجام دهید. علاوه ‌بر اين با داشتن یک سامان‌کارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید به حساب یا کارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود و دیگران در بانک سامان و کارت‌های بانک‌های عضو شتاب نيز انتقال وجه انجام دهید. انتقال وجه ازطریق شعب بانک، خودپردازها، موبایلت (همراه‌بانک)، دستگاه‌های کارت‌خوان شعبه‌ای، کیوسک، تلفن‌بانک و نت‌بانک سامان امکان‌پذیر است. برای استفاده از سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بانک، موبایلت و تلفن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بانک سامان، فرم درخواست این خدمات را در یکی از شعبه‌‌های بانک تکمیل کرده و رمزهای دسترسی را دریافت کنید.

دریافت کارت برداشت و رمز آن در تمامی شعب بانک امکان‌پذیر است. رمز خرید اینترنی کارت برداشت فقط از طریق خوپرداز سامان قابل دریافت است.

انواع انتقال وجه الکترونیکی داخلی و شتابی در بانک سامان

انتقال وجه شتابی و سامانی با دستگاه‌های خودپرداز سامان:

1- سامان‌کارت (دیگر کارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های برداشت) خود را وارد دستگاه کنید.

2-پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از وارد کردن رمز کارت (رمز اول)، گزینه‌‌‌‌ «انتقال وجه» را از منو انتخاب کنید.

3- سپس یکی از حساب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متصل به کارت را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان حساب مبدأ انتخاب کرده و شماره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارت یا حساب مقصد و مبلغ موردنظر برای انتقال را وارد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید.

4-پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از انجام تراکنش انتقال، اطلاعات مربوط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به شماره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارت مبدأ و مقصد، مبلغ موردنظر برای انتقال، نام دارنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارت دریافت‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وجه، برای تأیید شما نمایش داده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

5- درستی این اطلاعات را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دقت بررسی و سپس تأیید کنید.

6- توصیه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از اتمام تراکنش، رسید را از دستگاه دریافت و نگهداری کنید.

انتقال وجه شتابی با نت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بانک سامان:

1-پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از ورود به نت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بانک سامان، گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ «انتقال ازطریق کارت (سحاب)»‌ را از منوی اصلی انتخاب کنید.

2- می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید مبلغ موردنظر برای انتقال را از کارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود (به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان کارت مبدأ) برداشت و به کارت‌های خود، کارت‌ها یا سپرده (به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان کارت یا حساب مقصد) واریز کنید.

3- با انتخاب گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سپرده‌ها، سه انتخاب شامل واریز به سپرده‌‌‌های دیگران، سپرده‌های خودم و سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پرمراجعه دراختیار شما قرار می‌گیرد.

4- برای انتقال وجه، داشتن شماره کارت، رمز دوم، کد CVV2، تاریخ انقضای کارت مبدأ و شماره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارت مقصد مورد نیاز است.

5-پیش‌از تکمیل فرایند انتقال، اطلاعات کاملی شامل شماره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارت مبدأ، مبلغ انتقال، شماره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارت مقصد و نام دارنده‌‌‌ کارت یا حساب مقصد جهت تأیید شما نمایش داده می‌شود.

6- پس‌از بررسی اطلاعات، انجام تراکنش را تأیید کنید.

7- رسید انجام عملیات انتقال وجه در نت بانک قابل ذخیره در فرمت pdf و همچنین قابلیت چاپ دارد.

انتقال وجه سامانی با نت‌‌بانک سامان:

1- پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از ورود به نت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بانک سامان، گزینه انتقال وجه داخلی را از منوی اصلی انتخاب کنید.

2- این گزینه بنابه نیاز شما انواع انتقال وجه داخلی شامل عادی، گروهی، انتقال وجه در آینده و انتقال وجه مستمر را دراختیارتان قرار می‌دهد.

3- شما می‌توانید از یکی از حساب‌های قابل برداشت خود در بانک سامان به دیگر حساب‌ها یا سپرده‌های خود و دیگران در بانک سامان انتقال وجه انجام دهید.

4- پیش‌از تکمیل فرایند انتقال، اطلاعات مربوط به شماره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حساب مبدأ، مبلغ مورد‌نظر برای انتقال، شماره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حساب مقصد و نام دارنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آن برای مشاهده و تأیید نمایش داده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

5- با بررسی دقیق این اطلاعات پیش‌از تأیید، از درستی انتقال وجه خود اطمینان حاصل کنید.

6-  توصیه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از اتمام تراکنش، رسید را از دستگاه دریافت و نگهداری کنید.

7- رسید انجام عملیات انتقال وجه در نت بانک قابل ذخیره در فرمت pdf و همچنین قابلیت چاپ دارد.

 موبایلت:

با موبایلت می‌توانید انواع انتقال وجه سامانی، شتابی، ساتنا و پایا را در هر زمان  بر بستر تلفن همراه انجام دهید. خوب است بدانید. درحال حاضر سقف روزانه انتقال وجه شتابی از کارت سایر بانک‌ها، ۱۰میلیون ریال است.

انتقال وجه شتابی با موبایلت:

1- پس‌از ورود به موبایلت، گزینه انتقال را انتخاب می‌کنید.

2. مبلغ مورد نظر را وارد می‌کنید.

3.گزینه کارت و شماره کارت مورد نظر را انتخاب کنید. (درصورت نداشتن کارت مقصد در فهرست کارت‌ها با انتخاب گزینه انتقال به کارت جدید می‌توانید آن را وارد کنید).

4. کارت مقصد را انتخاب کنید. (درصورت تمایل می‌توانید گزینه افزودن به پرمراجعه‌ها را برای ذخیره کردن شماره کارت انتخاب کنید).

5.گزینه تایید و ادامه را انتخاب کنید.

6. اطلاعات دیگر کارت مبدا را از جمله رمز دوم ، CVV2 و تاریخ انقضا را وارد کنید.

5. در آخر گزینه تأیید و انتقال را انتخاب کنید.

انتقال وجه سامانی با موبایلت:

1- پس‌از ورود به موبایلت، گزینه انتقال را انتخاب می‌کنید.

2. مبلغ مورد نظر را وارد می‌کنید.

3.  گزینه سپرده و شماره سپرده مورد نظر را انتخاب کنید. (درصورت نداشتن شماره سپرده مقصد در فهرست سپرده‌ها با انتخاب گزینه انتقال به سپرده جدید می‌توانید آن را وارد کنید).

4. سپرده مقصد را انتخاب کنید. (درصورت تمایل می‌توانید گزینه افزودن به پرمراجعه‌ها را برای ذخیره کردن انتخاب کنید).

5.شرح انتقال وجه را بنویسید.

6. در آخر گزینه تأیید و انتقال را انتخاب کنید.

تلفن‌بانک سامان: با سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تلفن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بانک سامان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید از کارت قابل برداشت سامانی خود به دیگر کارت‌های خود و دیگران در بانک سامان انتقال وجه انجام دهید. تلفن گویا شما را برای انجام تراکنش انتقال وجه، گام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گام راهنمایی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.   

انتقال وجه سامانی با تلفن‌بانک:

1.  شماره سپرده سامانی خود (سپرده مبدأ) را وارد کرده و در پایان کلید ستاره را انتخاب کنید.
2.شماره سپرده مقصد و سپس کلید ستاره را وارد کنید.

3.پس از واردکردن مبلغ مورد نظر کلید ستاره را انتخاب کنید.

4.برای انجام انتقال وجه کلید شماره یک را انتخاب کنید.


انتقال وجه ‌شتابی با تلفن‌بانک:


1. شماره کارت را وارد و در انتها کلید ستاره را وارد کنید.

2.رمز دوم اینترنتی (رمز خرید اینترنتی) وارد و در پایان کلید ستاره را انتخاب کنید.

3.برای انجام انتقال وجه به کارت کلید شماره دو را انتخاب کنید.

4. شماره کارت مقصد را وارد و سپس کلید ستاره را انتخاب کنید.

5. مبلغ مورد نظر را وارد و در انتها کلید ستاره را انتخاب کنید.

6. برای انجام انتقال وجه در پایان کلید شماره یک را انتخاب کنید.

سقف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انواع انتقال وجه داخلی الکترونیکی در بانک سامان

برای حفظ ایمنی حساب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شما، سقف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مربوط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به انتقال وجه داخلی ازطریق سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تلفن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بانک، نت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بانک و موبایلت در بانک سامان به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرض طبق جدول زیر تعیین و محدود شده است. درصورت تمایل و درخواست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید با مراجعه به یکی از شعبه‌های بانک و تکمیل فرم مربوطه، این سقف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را افزایش یا کاهش یا انتقال وجه را غیرفعال کنید.

سقف انتقال وجه شتابی خودپرداز، موبایلت و اینترنت بانک در مجموع 30,000,000 ریال می باشد و سقف‌های انتقال کارت به کارت شتابی قابلیت افزایش ندارد. انتقال کارت به کارت شتابی از درگاه پوز شعبه‌‌ای صد و پنجاه میلیون ریال است.

انتقال وجه داخلی

نوع انتقال وجه

ازطریق

سقف انتقال وجه به‌‌‌‌‌طور پیش‌‌‌‌‌فرض

روزانه

ماهانه

حساب سامان به حساب سامان خودتان

نت‌‌‌‌‌بانک

بدون محدودیت

بدون محدودیت

تلفن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بانک

بدون محدودیت

بدون محدودیت

موبایلت

بدون محدودیت

بدون محدودیت

حساب سامان به حساب سامان دیگران

نت‌‌‌‌‌بانک

۱۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

تلفن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بانک

۲.۰۰۰.۰۰۰

۶۰.۰۰۰.۰۰۰

موبایلت

۱۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

کارت سامان به حساب یا دیگر کارت‌های سامان

مجموع خودپرداز و
نت‌بانک و
موبایلت

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

-

  • حداکثر مبلغ قابل افزایش برای انتقال از حساب سامان به حساب سامان دیگران با اینترنت‌بانک و موبایلت روزانه 500,000,000 ریال است.
  • حداکثر مبلغ قابل افزایش برای انتقال از حساب سامان به حساب سامان دیگران با موبایلت ماهانه 5,000,000,000 ریال است.

انتقال وجه بین‌بانکی الکترونیکی

خدمات انتقال وجه بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بانکی در شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بانکی کشور از مجرای سه سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ساتنا، پایا (ACH) و سحاب ارائه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ «سحاب» برای انتقال وجوه بین کارت‌های بانکی کاربرد دارد. برای انتقال وجه مستقیم از حساب سامان به حسابی در دیگر بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید از سامانه ساتنا یا پایا استفاده کنید.

انواع انتقال وجه الکترونیکی بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بانکی در بانک سامان

• انتقال وجه از کارت سامان به کارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سایر بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ازطریق سحاب
کارمزد انتقال بین‌بانکی ازطریق سحاب، برای مبالغ تا سقف ۱‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۰ میلیون ریال،۵‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۰‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۰‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۰ ریال است و برای مبالغ بیشتر، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ازای هر ۱‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۰ میلیون ریال، 2000ریال به این کارمزد افزوده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خودپرداز سامان:

1- کارت خود را وارد دستگاه کرده و پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از وارد کردن رمز کارت، گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ «انتقال وجه» را از منوی انتخاب کنید.

2- سپس مبلغ مورد نظر برای انتقال و شماره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارت دریافت‌کننده وجه را وارد کنید.

3- پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از تکمیل فرایند انتقال، اطلاعات مربوط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به شماره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارت مبدأ و مقصد، مبلغ مورد نظر برای انتقال، نام دارنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارت مقصد، برای تأیید شما نمایش داده می‌شود.

4-پیش‌از تأیید فرایند انتقال از درستی این اطلاعات اطمینان کسب کنید.

توصیه می‌شود پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از اتمام تراکنش انتقال، رسید را از دستگاه دریافت و نگهداری کنید..
نت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بانک سامان:

1- پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از ورود به نت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بانک سامان، گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انتقال ازطریق کارت (سحاب) را از منوی اصلی انتخاب کنید.

2- سپس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید وجه مورد نظر برای انتقال را از کارت‌های خودتان یا سایر کارت‌ها (به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان کارت مبدأ) برداشت و به کارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خودتان یا سایر کارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان کارت یا حساب مقصد) واریز کنید.

3- برای این انتقال، داشتن شماره کارت، رمز دوم یا رمز خرید اینترنتی، کد CVV2، تاریخ انقضای کارت مبدأ و شماره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارت مقصد نیاز است.

4- پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از تکمیل فرایند انتقال، اطلاعات کاملی شامل شماره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارت مبدأ، مبلغ انتقال، شماره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارت مقصد و نام دارنده‌‌‌ کارت مقصد جهت تأیید شما نمایش داده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

5- توصیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود پس از انجام فرایند انتقال، تصویر یا نسخه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چاپی رسید آن را نگهداری کنید.


• انتقال وجه از حساب سامان به حساب سایر بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ازطریق ساتنا و پایا
با ورود به نت‌بانک سامان و انتخاب گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انتقال وجه بین‌بانکی از منوی اصلی، سه گزینه دراختیار شما قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد که دو گزینه ساتنا و پایا برای انتقال وجوه بین حساب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی کاربرد دارد.
برای انتقال سریع مبالغ بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از ۱۵‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۰میلیون ریال، از سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ساتنا استفاده کنید. 
چنانچه قصد انتقال مبالغ کمتراز ۱۵‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۰میلیون ریال یا درخواست انتقال وجه برای روزهای آتی را دارید، از سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پایا استفاده کنید.

ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ساتنا در نت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بانک سامان

  • با ساتنا، انتقال وجه از سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سامانی به سپرده‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سایر بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، با یک بار تسویه در روز انجام می‌شود. بدیهی است هرگونه تغییر در بازه‌های تسویه بنابر آخرین دستورالعمل بانک مرکزی اجرا خواهد شد.
  • حداقل وجه قابل انتقال ازطریق ساتنا، ۱۵۰میلیون ریال است.
  • حداکثر مبلغ قابل انتقال هر تراکنش با ساتنا، ۵۰۰میلیون ریال است؛ بهشرط آنکه از سقفهای روزانه و ماهانه انتقال وجه داخلی عادی نتبانک شما بیشتر نشود.
  • برای استفاده از این خدمت، هیچ کارمزدی پرداخت نمیکنید

ويژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پایا در نت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بانک سامان

  • با پايا، انتقال وجه از سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سامانی شما به سپرده‌‌‌ها‌‌‌‌ی متمرکز ساير بانک‌ها حداکثر تا ۲۴ساعت انجام می‌شود. بدیهی است هرگونه تغییر در بازه‌های تسویه بنابر آخرین دستورالعمل بانک مرکزی اجرا خواهد شد.
  • امکان ثبت انتقال وجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گروهی (چندين انتقال) ازطريق سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پايا وجود دارد.
  • برای استفاده از اين خدمت، هيچ کارمزدی پرداخت نمی‌کنید.
  • محدودیت سقف پانصد میلیون ریال

سقف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انواع انتقال وجه بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بانکی الکترونیکی در بانک سامان

برخلاف انتقال وجه داخلی الکترونیکی، کم ترین و بیش ترین مبالغ نقل و انتقال های بین بانکی، تابع قوانین و ضوابط بانک مرکزی ج.ا.ا به شرح زیر است:
 

انتقال وجه بين‌‌‌‌‌بانکی

نوع انتقال وجه (ریال)

ازطريق

نوع سامانه انتقال وجه

سقف انتقال وجه

کم‌ترین

بیش‌ترین

کارت سامان به کارت ديگر بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها*

نت‌‌‌‌‌بانک

سحاب

ندارد

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

حساب سامان به حساب ديگر بانک‌‌‌‌‌ها

نت‌‌‌‌‌بانک

ساتنا

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

معادل سقف انتقال وجه داخلی عادی نت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بانک

پايا

ندارد

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

*سقف انتقال وجه کارت به کارت ازطریق نت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بانک، بنا‌به درخواست شما قابل کاهش است.

درصورت بروز هرگونه پرسش یا مشکل در استفاده از خدمات انتقال وجه الکترونیک بانک سامان، با مرکز ۲۴ساعته سامان ارتباط به شماره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 6422-021 تماس بگیرید.

برای افزایش سقف انتقال وجه خود به یکی از شعبه‌های ما بیایید و فرم این درخواست را پر کرده و سقف انتقال وجه خود را افزایش دهید. لازم به توضیح است سقف‌های انتقال وجه تعیین‌شده توسط بانک مرکزی قابل افزایش نخواهد بود.
رمزینه، اپلیکیشن دریافت رمز دوم پویا
بستن

نزدیکترین شعب بانک سامان را روی نقشه بیابید

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بانک سامان است. © 1398