فراتر از تجربه بانکی

ما در بانک سامان بر این باوریم که مشتریان خاص ما شایسته دریافت خدماتی اختصاصی و فراتر از خدمات معمول بانکی هستند. اگر میزان سپرده‌گذاری شما (مجموع سپرده‌های ریالی و ارزی) بیش‌از 35 میلیارد ریال باشد، با دریافت یک کارت مشکی در گروه سامانیان خاص قرار می‌گیرید و از خدمات بانکی و غیربانکی و پیشنهادهای سرمایه‌گذاری ما بهره‌مند خواهید شد. همچنین می‌توانید کارت اعتباری تا سقف 500میلیون ریال دریافت کنید.


آخرین خبر‌ها


دسته‌بندی موضوعی


پرسش‌های رایج

این خدمات در چهارگروه خدمات بانکی خاص، سامان زندگی، بیمه سامانیان و خدمات مالی و سرمایه گذاری به مشتریان خاص با نرخهای ترجیحی و تخفیفات خاص ارائه می شوند.

برترین بانکداران سامان برای ارائه خدمات به سامانیان خاص انتخاب شده و آموزش دیده‌اند. این بانکداران در دفاتر اختصاصی مستقر شده‌اند و تنها به مشتریان خاص به صورت 24 ساعته خدمت‌رسانی می‌کنند‌.

تنها شما مشتریان خاص می توانید با مراجعه به این دفاتر، تمامی خدمات بانکداری اختصاصی را به صورت حضوری دریافت نمایید.

این کارت تنها به سامانیان خاص ارائه شده و ابزار بهره‌مندی ایشان از خدمات بانکداری الکترونيک سامان می باشد. شما با داشتن این کارت‌ها، افزون ‌بر تمامی قابليت‌های کارت‌های بانکی، از مزايای زير نيز برخوردار می‌شوید:

  • استفاده از خدمات بدون نوبت در شعب، باجه‌‌‌های اختصاصی شعب و دفاتر اختصاصی
  • دریافت خدمات سفارشی و استفاده از تخفیف‌های 5 تا 35 درصدی در مراکز و فروشگاه‌های طرف قرارداد

با سپرده‌گذاری (مجموع، ميانگين یا مجموع و میانگین سپرده‌های ريالی و ارزی) 35 ميليارد ريال به بالا در اين گروه قرار می‌گيريد. برای شما کارت مشکی صادر می‌شود و از خدمات بانکداری خاص ما برخوردار می‌شويد. همچنین به هر یک از شما یک بانکدار اختصاصی تخصیص می یابد. شما می توانید علاوه بر کلیه شعب به دفاتر اختصاصی جهت دریافت کلیه خدمات بانکی و غیر بانکی خود نیز مراجعه نماید.

شبکه‌های اجتماعی