ابزارهای الکترونیک

ما انجام امور بانکی و حرفه‌ای را با ارائه راهکارهای ابزارهای الکترونیک برای شما آسان کرده‌ایم. در بانک سامان می‌توانید از خدمات بانکسا و نت‌بانک شرکتی برای پیشبرد امور کسب‌و‌کار خود برخوردار شوید.

نت‌بانک شرکتی

شرکت‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و صاحبان کسب‌وکار می‌توانند به‌عنوان اشخاص حقوقی از خدمات نت‌بانک شرکتی سامان استفاده کنند. نت‌بانک شرکتی سامان که به‌زودی به مشتریان بانکداری کسب‌و‌کار بانک عرضه می‌شود، خدماتی متناسب با نیازهای حرفه‌ای  کاربران خود فراهم می‌کند.