مدیریت پرتفوی

امور سرمایه‌گذاری تداعی‌کننده فعالیت‌هایی با چشم‌اندازها و تحمل ریسک‌های متفاوت است. گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری منطقاً پس‌از کسب اطلاعات جامع و کافی در خصوص صنعت و شرکت خاص یافت می‌شوند. بی‌شک با تغییر در شرایط حاکم بر اقتصاد و فضای کسب‌وکار و دیدگاه‌های متفاوت دولت‌ها در خصوص مبانی اقتصادی و نحوه تعامل با بخش خصوصی، جایگاه صنایع در کشور، دستخوش تغییر و تحول می‌گردد. لذا با درک تغییر حادث‌شده در شرایط ساری و جاری، قیاس میان گزینه‌های موجود تا رسیدن به گزینه مطلوب که حداکثر انتفاع را در بازه زمانی موردنظر (کوتاه‌مدت و میان‌مدت) با در نظر گرفتن میزان ریسک مقبول حاصل کند، ادامه خواهد یافت. توجه دائم به وضع عمومی اقتصاد، شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه و تلقی کارشناسانه منجر به رؤیت چشم‌اندازی مطلوب و یا در حالت بدبینانه بن‌بستی پایدار یا گذرا، برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری می‌گردد. به همین دلیل گزارش‌های کارشناسی با چنین رویکردی تهیه می‌شوند و مبنای چینش پورتفوی، تغییر در ترکیب آن و درنتیجه خریدوفروش‌های آتی قرار می‌گیرند. گزارش‌های تهیه‌شده، معمولاً با بررسی جامع وضعیت شرکت و بررسی اجمالی صنعت موردنظر در ایران و در صورت تبعیت از قیمت‌های جهانی، با خوانش اطلاعات در خصوص برآوردهای آتی خبرگان بین‌المللی از وضعیت جهانی صنعت، همراه است. تحلیل‌های فنی‌ای که نشانگر روند قیمتی سهم و برآورد احتمالی وضعیت قیمت سهام در کوتاه‌مدت هست نیز، می‌تواند با تعیین نقاط مناسب برای ورود و خروج در سهام بر اتخاذ تصمیم‌های مناسب، مؤثر بوده و سودآوری را افزایش دهد.

بانک سامان بخشی از سبد دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، کسب منفعت کوتاه‌مدت و میان‌مدت در بازار سرمایه اختصاص داده است. لذا با توجه به درک شرایط حاکم بر امور جاری کشور و وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و همچنین بررسی وضعیت صنایع مختلف در ایران، این بانک سعی بر آن دارد که پرتفوی سرمایه‌گذاری در بازار سهام را به نحوی مدیریت نماید تا بازدهی مناسبی از این بخش حاصل شود.

کارساز، اعتباری ویژه برای کارکنان شرکت ها
بستن

نزدیکترین شعب بانک سامان را روی نقشه بیابید

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بانک سامان است. © 1398