• pos-banner

    برای استفاده از این تسهیلات لازم است میانگین موجودی آخرین دوره سه‌ماهه حساب سامان شما حداقل 10 میلیون ریال باشد و از تاریخ نصب کارت‌خوان در محل کسب‌و‌کارتان حداقل سه‌ماه سپری شده باشد.

  • creditcard

    بن‌کارت سامان برای بهبود فرایند پرداخت‌‌های غیرنقدی کارفرمایان به کارکنان سازمان‌‌ها، شرکت‌‌ها و واحدهای صنفی طراحی و عرضه‌ شده و جایگزینی مناسب برای بن‌‌ها و حواله‌‌های غیرنقدی است.

  • insurance

    بانک سامان متناسب با نیازها و خواسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ، خدمات بیمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای کاملی را همچون بیمه باربری و بیمه مسئولیت ارائه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.