ارائه خدمات کارگزاری در شعب بانک سامان

در راستای اهداف بانک در حوزه خدمات بورس و به‌موجب تفاهم‌نامه منعقدشده بین بانک و شرکت کارگزاری بانک سامان و به‌منظور تسهیل استفاده از خدمات بازار سرمایه برای مشتریان، ارائه برخی خدمات کارگزاری در بانک شامل دریافت مدارک و فرم‌های کارگزاری و احراز هویت مشتریان و ارسال مستندات به شرکت کارگزاری بانک سامان است.

انواع خدمات کارگزاری قابل‌ارائه در شعب بانک سامان عبارت‌اند از:

  • پذیرش درخواست مشتری به‌منظور افتتاح حساب کاربری
  • پذیرش درخواست تغییر کارگزار ناظر
  • دریافت و ارسال گواهی سپرده کالایی، اوراق خزانه اسلامی یا اوراق صکوک دولتی پذیرفته‌شده در بازار سرمایه

افتتاح حساب امانی (Escrow Account)

بانک سامان امکان افتتاح حساب امانی را برای مشتریان خود فراهم کرده است. حساب امانی حسابی است که بر اساس توافقات قراردادی بین اشخاص (فروشنده و خریدار) جهت ایجاد اعتماد در خصوص انجام تکالیف قراردادی فی‌مابین نزد بانک سامان به‌عنوان امین افتتاح و بخشی از وجوه مرتبط با قرارداد به‌حساب مزبور واریز و از آن طریق و بر اساس اختیارات امین سپرده و اعلانات و دستورهای کتبی طرفین، اقدام خواهد شد. به عبارتی حساب امانی یک ابزار پولی است که توسط امین در راستای منافع طرفین معامله (خریدار و فروشنده) نگهداری می‌شود. نیاز به افتتاح این نوع حساب زمانی شکل می‌گیرد که خریدار و فروشنده در فرآیند انجام معامله به مرحله‌ای می‌رسند که جهت پیشروی نیاز به ایجاد اعتماد بیشتر و کامل‌تری نسبت به توانایی انجام تعهدات دارند. فرآیند انجام این نوع معامله در بانک سامان به‌طور خلاصه به شرح زیر است:

Escrow Account

به‌منظور کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن 9-88757546 مدیریت سرمایه‌گذاری و امور سهام تماس حاصل فرمایید.

Private equity

مشاوره به سرمایه‌گذاران خارجی جهت سرمایه‌گذاری در ایران

بانک سامان از طریق گروه مالی خود، ارائه‌دهنده خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری در زمینه‌های توسعه کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در ایران است. ازجمله خدمات قابل‌ارائه در این حوزه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • ارائه استراتژی بهینه تخصیص دارایی‌ها
  • مشاوره در خصوص ادغام و تملک شرکت‌ها
  • مشاوره در خصوص خدمات مربوط به Private equity
  • مشاوره در خصوص خدمات مربوط به جوینت ونچر

به‌منظور کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن 9-88757546 مدیریت سرمایه‌گذاری و امور سهام تماس حاصل فرمایید.