اطلاعیه

تاریخ نشر 1397/05/16

شعب بانک سامان در استان خوزستان به دلیل گرمای شدید هوا و مدیریت مصرف انرژی برای روز چهارشنبه 17مرداد ماه تعطیل است.

بانک سامان در شبکه‌های اجتماعی

برچسب خبر: خوزستان
بازگشت به صفحه‌اصلی خبر‌ها ​​