اطلاعیه

تاریخ نشر 1397/05/06

شعب بانک سامان در استان خوزستان به دلیل گرمای شدید هوا و مدیریت مصرف انرژی برای روز یکشنبه هفتم مرداد ماه تعطیل اعلام شد.

بانک سامان در شبکه‌های اجتماعی

برچسب خبر: خوزستان
بازگشت به صفحه‌اصلی خبر‌ها ​​